Czy kobiety w Polsce są dyskryminowane?

Temat dyskryminacji kobiet w Polsce jest obecnie bardzo żywy, między innymi za sprawą polityki genderowej Komisji Europejskiej. Natomiast rzeczywiście jeśli weźmie się pod uwagę różne dziedziny życia, to jednak cały czas mężczyzna jest postrzegany jako żywiciel rodziny, a kobieta jako żona i matka.

Takie stereotypowe podejście zwalczane jest nie tylko przez znane feministki, ale teoretycznie w ogóle większość osób się z nim nie zgadza. Jednak co z tego, jeśli pracodawca będący podobno za równouprawnieniem kobiet i mężczyzn chętniej daje odpowiedzialne stanowiska mężczyznom i to raczej oni awansują. W rzeczywistości chodzi mu o interesy firmy. Boi się, że kobieta zajdzie w ciążę i nie będzie w stanie wystarczająco efektywnie pracować. Właśnie dlatego sytuacja Polek na rynku pracy wygląda jednak gorzej niż mężczyzn. Komisja Europejska podkreśla konieczność wprowadzania zmian społecznych i instytucjonalnych. Wystarczy przecież zapewnienie młodej matce odpowiedniego wsparcia ze strony zakładu pracy, a będzie mogła bez problemu podzielić swój czas tak, żeby podołać wszystkim obowiązkom, tym bardziej że mąż czy partner może jej pomóc w domu i przy dziecku. Elastyczne godziny pracy, miejsce do ściągania pokarmu, bezpieczeństwo finansowe, żłobek czy przedszkole przy zakładzie pracy. Są to wszystko ważne i potrzebne rozwiązania, które zaczynają już być stosowane. Zresztą warto wprowadzać je także przy uczelniach, bo nie da się ukryć że mamy do czynienia z dyskryminowaniem kobiet w nauce.

Co natomiast ze światem polityki? Tutaj również jest więcej panów, ale wprowadzane są pewne zmiany, chociażby obecny projekt ustawy parytetowej przewiduje 50% miejsc dla kobiet na listach wyborczych. Na szczęście widać więc działania zmierzające do zwiększania równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Z drugiej jednak strony medialny wizerunek kobiety nie zawsze jest wolny od stereotypów. Należy unikać przekazów obciążonych nimi, a także zwiększyć udział kobiet w poważnych programach telewizyjnych, audycjach radiowych czy artykułach w prasie. Oprócz równouprawnienia wiele organizacji broniących praw kobiet podkreśla przede wszystkim potrzebę walczenia z przemocą. Oczywiście udzielają one również pomocy kobietom-ofiarom przemocy. Istnieją także stowarzyszenia zajmujące się w szczególności pewnymi konkretnymi zagadnieniami, na przykład polskim prawem aborcyjnym.